Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Košík Pokladňa

Kategórie

Facebook

 

Obchodne podmienky


1. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy


 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne www.lambreslovensko.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a tiež aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 6. Vyplnením registračného formuláru, či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne www.lambreslovensko.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
 7. Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym e-mailom na zadaný e-mail.
 1. Ceny a Zľavy - Všetky ceny (aj akčné) platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Jednotlivé zľavy LYONESS , 10% ZĽAVOVÝ KUPÓN  , KONZULTANT , PARTNER a VIP sa navzájom nedajú kombinovať . ZĽAVU si môžete uplatniť len jednu podľa Vášho výberu.
 2. Zrušenie objednávky - Objednávku môžete zrušiť e-mailom alebo telefonicky. Stačí poslať číslo objednávky a kontaktný údaj na Vás.

2. Spôsoby zaplatenia tovaru


 1. Formou dobierky (platíte pri prevzatí zásielky v Eurách). Prepravná služba slovenská pošta - poštovné 4  Eura
 2. Bankovým prevodom čiastky na náš účet a následným zaslaním tovaru, (táto transakcia trvá max. 1-2 dni). Prepravná služba Slovenská pošta – poštovné  2 Eura
  Pri platbe bankovým prevodom vyčkajte na potvrdzovací email, v ktorom nájdete informácie k platbe. Fyzické dodanie objednávky je možné uskutočniť až po pripísaní finančných prostriedkov na účet.

Informácia pre zákazníkov, ktorí sa rozhodnú pre platbu dopredu na náš účet a následné zaslanie tovaru:

 Pri platbe na účet vopred Vám na email zašleme faktúru na objednaný tovar . Spracovaná faktúra eschopom je len informačná. Originál faktúru na úhradu Vám zašleme osobitne na Váš uvedený email.

Pri platbách nad 70 € je poštovné zadarmo !

Pri prepravách do zahraničia Vás o cene za dopravu budeme osobitne informovať.

Cena sa odvíja podľa toho do akej krajiny bude tovar zasielaný.

Všetky ceny v internetovom obchode www.lambreslovensko.sk sú konečné vrátane DPH.

Obchodné podmienky pre českých zákazníkov sú zhodné s obchodnými podmienkami pre slovenských zákazníkov.

3. Spôsoby dodania tovaru

Slovenská pošta – poštovné  4 Eura. Doba dodania je vo väčšine prípadov do 2 pracovných dní od expedície. Vašu zásielku môžete sledovať na stránkach slovenskej pošty.


4. Reklamácie a záruka tovaru


 • Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne www.lambreslovensko.sk a právnym poriadkom platným v SR.
 • Tovar je možné reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku.
 • Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Dopravca neručí za nesprávne zabalené zásielky. Výrobca  neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri doprave, aj keď sa poškodenie prejavilo pred transportom. Ďalšie informácie nájdete v reklamačnom poriadku.
 • Záruka začína dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené neopatrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Prevzatie tovaru

 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Ak zistí zákazník poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa predajne.
 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odporúčame tiež vyššie uvedený postup dodržať, predíde tým prípadným komplikáciám. Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)


Internetová objednávka je zmluvou uzavretou na diaľku. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, stačí v tomto termíne oznámiť dodávateľovi, že od zmluvy odstupuje. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zákazník odošle do troch dní od odstúpenia na adresu dodávateľa. TOVAR NESMIE BYŤ POUŽÍVANÝ,POŠKODENÝ ALEBO  INAK ZNÍŽNÁ JEHO KVALITA. V opačných prípadoch si môže dodávateľ od spotrebiteľa nárokovať náhradu nákladov za tovar a nákladov vynaložených v spojení s vrátením tovaru. Po prijatí vráteného tovaru predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď predmetný tovar nie je na sklade, alebo ho nie je možné dodať, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, apod.).


6. Záverečné ustanovenia


 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 3. V prípade zmeny obchodných podmienok získate pôvodné obchodné podmienky platné v dobe uzavretia kúpnej zmluvy žiadosťou zaslanou na e-mail lambre@lambreslovensko.sk

7. Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ internetového obchodu www.lambreslovensko.sk  prehlasuje, že poskytuje svoje služby v súlade zo zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Všetky získané osobné údaje zákazníkov budú používané len pre účely obchodné a marketingové v zmysle plnenia služieb zákazníkom. Nebudú poskytnuté tretím osobám a ani inak zneužité.

Zákazník využívaním služieb tohto elektronického obchodu súhlasí s zhromažďovaním osobných údajov. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze a o zrušenie svojej registrácie. Môže tak vykonať mailom na lambre@lambreslovensko.sk  .